İTÜ Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi’nin (ATUM), İstanbul Kalkınma Ajansı’na (İSTKA) önerdiği ve 15 Ağustos 2013 tarihinde kabul edilerek 9 ay süre ile desteklenen “İstanbul’daki Soy Metal İşleme Ve Geri Kazanım Tesis Çalışanlarının Ve Bunları Kamu Adına Denetleyen Mühendislerin Eğitimi” başlıklı projenin, Sertifika Dağıtım Töreni ve Kapanış Kokteyli 9 Mayıs 2014 tarihinde ATUM’da gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, projede eğitmen olarak görev alan; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve ATUM Müdürü Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmail DUMAN, Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Hasancan OKUTAN, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fatma ESEN ARSLAN, Enerji Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr. Üner ÇOLAK, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa KUMRAL, ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI katıldılar ve proje kapsamındaki eğitim programından yararlanan; İstanbul’da yerleşik rafineri, ramatçı, kuyum/takı üreticisi ve ayar evleri gibi işletmelerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile bu işletmeleri denetleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve İSKİ çalışanlarına sertifikalarını verdiler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri ve ATUM çalışanları da bu törene katıldılar.

Projemizin Genel Amacı:

İstanbul’da ve Marmara Bölgesinde hem hava, su ve toprak kalitesinin korunmasına hem de değerli metallerin işleme kayıplarının önlenmesine yönelik olarak, ekolojik ve ekonomik farkındalığın yaratılması.

Özel Amaçlar:
  • Ekolojik ve ekonomik farkındalık yaratmak için işletme sahiplerine ve/veya yöneticilerine ve/veya çalışanlarına soy metal kaçaklarını önleme, kimyasal reaktif tüketimini (dolayısıyla çevresel yükü) azaltma, atık suların doğru ve yönetmeliklere uygun şekilde arıtılması ve zararlı gaz emisyonlarının engellenmesi konularında teorik ve pratik (deneysel) eğitim verilmesi ve bilinç kazandırılması.
  • Yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanması.